9 stycznia 2015

Wyniki wszystkich badań jakie do tej pory zrobiłam


KREW:

  morfologia (wszystko w normie)
  OB (w normie)
  próby wątrobowe:            
                                             AST - 22
                                                      - 20
                                                      - 30
                                                      - 18
                           
                                             ALT - 32
                                                      - 36
                                                      - 43
                                                      - 17
                                   
                                           GGTP - 89
                                                      - 117
                                                      - 79
                                                      - 63

                              BILIRUBINA - 0,5
                                                      - 0,7
                                                      - 0,6
                                                      - 0,6

      FOSFATAZA ZASADOWA - 78
                                                      - 90
                                                      - 86
                                                      - 91
                                                      - 81

CHOLESTEROL CAŁKOWITY - 153

CHOLESTEROL HDL - 73

CHOLESTEROL LDL - 69

TRÓJGLICERYDY - 55

WAPŃ CAŁKOWITY - 10,1

ŻELAZO - 111


TARCZYCOWE:
 
z 23.01.2015 

TSH  1,7  uIU/ml  norma 0,270 - 4,200
FT3  2,87  pg/ml   norma 2,00 - 4,40
FT4  1,09  ng/dl    norma 0,93 - 1,70

anty - TPO  9,4 IU/ml norma 0,0 - 34,0
anty - TG  <10,00 IU/ml norma 0,0 - 115,0

USG tarczycy 24.10.2015: 


Tarczyca niepowiększona o obj. 8,4 ml bez zmian ogniskowych.
L płat 13 x 14 x 47 mm co daje objętość ok. 4,5 ml.
P płat 13,5 x 11 x 50,5 mm co daje objętość ok. 3,9 ml.
Echogeniczność miąższu prawidłowa. Echostruktura jednorodna.
Nie ma typowych cech choroby autoimmunologicznej typu Hashimoto.
Nie widać podejrzanych węzłów chłonnych w otoczeniu.

Aktualizacja badań tarczycy z dnia 27.11.2015

FT3 - 4.43    pmol/l  norma  3.13 - 6.76

FT4 - 15.51  pmol/l  norma  12.0 - 22.0

TSH - 1.47   mIU/l   norma   0.27 - 4.20

Kolejne badania tarczycy z dnia 08.12.2015

TSH  - 1,4824  µIU/ml   norma  0,35 - 4,94

FT3  -  2,58   pg/ml    norma  1,76 - 3,71

FT4  -  0,89  ng/dl     norma  0,70 - 1,48 


anty-TPO  <  3   IU/ml   norma    0,00 - 5,61

anty-TG    <  3   IU/ml    norma     0,00 - 4,11


ENZYMY:
           

                                 AMYLAZA - 69
                                                      - 107

                                       LIPAZA - 37


CRP - < 1,0

HBs-antyten - ujemny

ANTY - HCV II - ujemny

Badania ogólne moczu (wszystko w normie)

KAŁ:
   
           - krew utajona (ujemny)
           - pasożyty (nieobecne)
           - lamblia (ujemny)
           - posiew na bakterie (nic nie wyhodowali)
     
GLUTEN:

           - gliadyna (< 0,10)
           - gliadyna IgA (3,3 ujemny)
           - gliadyna IgG (0,7 ujemny)


MLEKO KROWIE:

                                 - IgE swoiste (< 0,1)


PRZECIWCIAŁA ENDOMYSIUM EMA IGA (ujemny)

PRZECIWCIAŁA ENDOMYSIUM EMA IGG (ujemny)

PRZECIWCIAŁA PRZECIW TRANSGLUTAMINAZIE W KLASIE TKANKOWEJ IGG (ujemny)


BADANIA GENETYCZNE POD KĄTEM CELIAKII:

- podjednostkowa (alfa) HLA-DQ2.2 (negatywny)
- podjednostkowa (alfa) HLA-DQ2.5 (pozytywny)
- podjednostkowa (alfa) HLA-DQ8    (negatywny)

- podjednostkowa (beta) HLA-DQ2.2/DQ2.5 (pozytywny)
- podjednostkowa (beta) HLA-DQ8    (negatywny)

Wynik testu:
                      HLA-DQ2.2     NEGATYWNY
                      HLA-DQ2.5     POZYTYWNY**
                      HLA-DQ8        NEGATYWNY

** Rekomendacje diagnostyczne dotyczące celiakii opublikowane przez Europejskie  Towarzystwo Gastroenterologii Pediatrycznej, Hepatologii i Żywienia (ESPGHAN) uznają jedynie
podtyp HLA-DQ2.5  jako heterodimer HLA-DQ2 związany z chorobą.


GASTROSKOPIA: obraz prawidłowy
Test na helikobakter pyroli (ujemny)
wynik mikroskopowy z wycinka pod kątem celiakii (w normie, czyli brak)

KOLONOSKOPIA: obraz prawidłowy
wynik mikroskopowy z wycinka: zapalenie śluzówki jelita w stanie aktywnym słabym.


USG JAMY BRZUSZNEJ z 21.03.2014

Wątroba niepowiększona o prawidłowej echogeniczności i nieco niejednorodnej strukturze. Ewidentnych zmian ogniskowych nie widać.

Reszta narządów w normie.

USG JAMY BRZUSZNEJ z 02.12.2014

Wątroba niepowiększona, nieco niejednorodna, normoechogeniczna, drobnoziarnista, bez zmian ogniskowych.

Reszta narządów w normie.

ImuPro50 wynik jest ujemny.


DIAMINOOKSYDAZA DAO - 22

DAO- diaminooksydaza
Diaminooksydaza to enzym znajdujący się w jelicie cienkim, wątrobie, nerkach, krwi, a nawet łożysku u kobiet w ciąży. DAO jest bardzo ważna, bo to właśnie ona rozkłada histaminę.

18.12.2015

KORTYZOL (ICD-9: M31) - poranny - 6,5 (norma do godz. 10.00 / 3,7 - 19,4)

BILIRUBINA CAŁKOWITA - 0,68 mg/dl   /  0,30 - 1,20
GGTP - 56 U/I   /   < 38
ALP -  77 U/I   /   30,00 - 120,00
AST  -  31 U/I  /  0,0 - 31,00
ALT  -  40 U/I  /  0,0 - 34,00
ALBUMINA 4,4 g/dl  /  3,5 - 5,2

ESTRADIOL 119,5 pg/ml
                       f.folikularna 18,0 - 147,0
                       f.owulacyjna 93,0 - 573,0
                       f.lutealna 43,0 - 214,0
                       po menopauzie <58

FSH 5,69 mlU/ml
                      f.folikularna: 
                                          D -15 do -9            3,9 - 12
                                          D -8 do -2              2,9 - 9
                      f.owulacyjna:
                                          D 0                         6,3 - 24
                      f.lutealna:
                                          D +3 do +15           1,5 - 7,0
                      menopauza:   17 - 95,0

LH  3,8 mlU/ml
                        f.folikularna: 
                                           D -15 do -9             1,5 - 8,0
                                           D -8 do -2                2,0 - 8,0
                         f.owulacyjna:
                                           D 0                          9,6 - 80,0
                         f.lutealna:
                                          D +3 do +15             0,2 - 6,5

                         po menopauzie:                         8,0 - 33,0


05.01.2016

WAPŃ   4,62 mEg/l            4,20 - 5,0
ŻELAZO 170 ug/dl             60 - 180
FERRYTYNA  119 ug/L    10 - 120

WIT. B12 - 391,00 pg/ml  / 189,00 - 883,00

ESTRADIOL   357,6 pg/ml     
                                              f.folikularna 18,0 - 147,0
                                              f.owulacyjna 93,0 - 573,0
                                              f.lutealna 43,0 - 214,0
                                              po menopauzie <58    

PROGESTERON   15,8 ng/ml
                                              f.folikularna: D -15 do -2  <= 0,25 - 0,54
                                              f.owulacyjna D 0              <= 0,25 - 6,22
                                              f.lutealna D +3 do +15           1,5 - 20,0
                                              po menopauzie                < 0,41

PROLAKTYNA   22,75 ng/ml
                                            przed menopauzą: 1,3 - 25
                                            menopauza:            0,7 - 19

25 - (OH) - wit. D3     45,70 ng/ml    wystarczający: 30 - 100 ng/ml


                                                            

NIE WIEM... ŚMIAĆ SIĘ CZY PŁAKAĆ? 
SKORO WSZYSTKO POWINNO BYĆ OK A NIE JEST?

)))))))